Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení
Kupující učiněním objednávky přijímá Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí dle těchto podmínek a jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího - SVK Barvy s.r.o. - a jeho zákazníků (kupujících). Ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.
 

2. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy jsou výhradně položky uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Údaje popisující vlastnosti prodávaného zboží jako jsou např. rozměry, fotografie, váha a ostatní údaje uvedené u zboží na stránkách www.svk-barvy.cz jsou nezávazné.

Společnost SVK Barvy s.r.o. v případě určitých druhů produktů zasílá výhodnou kombinaci produktů, tzn. u některých produktů je v případě objednaného produktu s velikostí 5 litrů dodáno balení 2ks po 2,5l balení, v případě velikosti 10 litrů je to 4ks po 2,5l balení. Celkový dodaný objem produktu ale vždy odpovídá objednanému množství.

SVK Barvy s.r.o. se zavazují, že budou svým odběratelům dodávat :

 • zboží v bezvadném stavu, které je v souladu s jeho specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
 • vyhovující normám, předpisům a nařízením platných na území České republiky a Slovenské republiky
 • vybavené návody k použití a záručními listy v českém jazyce
   
3. Místo plnění
Místem plnění může být provozovna, prodejna, výdejní místo v případě osobního převzetí, příp. při závozu zboží i jiné místo uvedené kupujícím v objednávce. Při osobním převzetí je kupující povinen zaplatit částku předem bankovním převodem. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platným občanským průkazem pověřené osoby.
 
4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Kupní smlouva, jejímž prostřednictvím je realizován prodej zboží, je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím. Po objednání zboží Vám bude automaticky zaslán informační email o zařazení Vaší objednávky ke zpracování. Kupní smlouva se stává uzavřenou a pro prodávajícího závaznou až po zkontrolování, řádném převzetí a uhrazení zboží kupujícím. Fakturu za zakoupené zboží obdržíte vždy společně se zbožím. Změna cen vyhrazena. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH a platí od 1.1.2023. 

Prodávající si nárokuje možnost dodatečně autorizovat objednávku u kupujícího, vhodným způsobem - například telefonicky nebo písemně. Odmítne-li kupující objednávku náležitě autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
Veškerý sortiment firmy SVK Barvy s.r.o. na webových stránkách www.svk-barvy.cz lze nalézt pod záložkou "Náš sortiment". Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.
V případě, že zboží není skladem, je doba pro dodání zákazníkovi prodloužena. Časová lhůta pro dodání zboží v takovém případě činí maximálně 30 dnů od potvrzení závazné objednávky na stránkách www.svk-barvy.cz.
Pokud zboží není skladem, vyhrazuje si prodávající na základě závazné objednávky požadovat nevratnou zálohu až ve výši 100% z ceny objednávky. Tyto podmínky také platí v případě, že si kupující objedná tónování barev a omítek, popř. jinou individuální úpravu zboží, která činí zboží nepoužitelné pro další prodej.
Zákon o DPH Hlava III § 9 odst. 1 písmeno a). Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

V případě objednání tónovaného zboží (zpravidla jsou produkty označené jako "tónovaný / tónovaná" nebo "báze") je zákazník povinen převzít závazně objednanou zásilku. V případě zadání platby na dobírku (tzn. platba při převzetí) je zákazník povinen takovou částku uhradit a zásilku převzít. Tónování se provádí na přání zákazníka, tím dochází ke spotřebování a úpravě produktů.
Při výběru barevného odstínu ze vzorníku na monitoru může dojít ke zkreslení, záleží vždy na kvalitě zobrazovacího zařízení (monitoru). Při výběru barevného odstínu z monitoru může dojít k odlišnosti ve srovnání s barevným odstínem u dodaného produktu. Je proto vhodné využít služby zapůjčení vzorníků, kde je odlišnost od skutečného odstínu produktu minimální nebo barevný odstín plně odpovídá. Zároveň odlišnost dodaného odstínu v porovnání se vzorníkem na monitoru není důvod k reklamaci. Pokud produkt možnost zapůjčení vzorníků nenabízí, je výběr barevného odstínu z monitoru a příp. odlišnost oproti barevnému odstínu produktu dodaném rizikem kupujícího.
Slevové kupony nelze mezi sebou kombinovat. Pro každou objednávku je proto možné uplatnit pouze jeden slevový kód. Více slevových kódu v rámci jedné objednávky není možné uplatnit.
 
5. Cena zboží a platební podmínky
Uvedené ceny jsou včetně DPH. Uvedené ceny zboží jsou bez cen dopravy a doběrečného. Změna cen a tiskových chyb vyhrazena. Uvedené ceny jsou platné od 1.1.2024. Kupní cena se považuje za zaplacenou až v momentě připsání částky na účet prodávajícího, popř. výběrem hotovosti nebo platbu platební kartou přepravní službou. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura vystavená prodávajícím slouží současně jako dodací list a záruční list. Převzetí zboží kupujícím je možné až v momentě jeho úplného zaplacení.
Prodejce si vyhrazuje právo změnit způsob platby z jakéhokoliv důvodu, například z platby na dobírku na platbu předem bankovním převodem.
možné způsoby platby - dobírka, bankovní převod

6. Dodací lhůta
Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je v dostatečném množství na skladě a není již rezervované jiným zákazníkem, zavazuje se prodávající jej vyexpedovat nebo předat dopravci nejpozději do třetího pracovního dne. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.
případě, že zboží není skladem, je doba pro dodání zákazníkovi prodloužena. Časová lhůta pro dodání zboží v takovém případě činí maximálně 30 dnů od potvrzení závazné objednávky na stránkách www.svk-barvy.cz.
Dostupnost zboží je vždy uváděna na stránce s popisem konkrétního zboží.
 
7. Doprava
Ceny za dopravu jsou uvedené včetně DPH. Její částka se odvíjí od hmotnosti přepravované zásilky. Využíváme následujících přepravních společností : PPL a Česká pošta. Do hmotnosti zásilky se započítává hmotnost zboží, obalových materiálů, reklamních předmětů apod.
Při převzetí je kupující povinen zboží náležitě zkontrolovat. Pokud je zboží jakkoliv poškozeno, kontaktujte nás neprodleně na naší telefonické lince nebo e-mailu uvedených na stránkách www.svk-barvy.cz
Při objednávkách nad 3000 Kč vč. DPH (pouze za produkty, bez dopravného) má zákazník nárok na dopravné zdarma pro přepravce PPL a Česká pošta (balík do ruky, balík na poštu) a 1 dárek dle výběru. V případě způsobu dopravy paletovou přepravou může prodávající po dohodě se zákazníkem žádat dodatečné náklady spojené s tímto způsobem přepravy i po překročení objednávky 3000 Kč vč. DPH (například úhrada nevratné palety, náklady spojené s balením palety a další).
 
 

8. Odstoupení od smlouvy
Plně v souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. Při vrácení zboží Vám vrátíme nejpozději (provádíme neprodleně) do 14 dnů peníze nebo vyměníme za jiné zboží dle Vašeho přání. Do vrácené částky se připočítává také částka za dopravné, kterou uhradil zákazník při zakoupení zboží. Náklady spojené s vrácením zboží prodávající nehradí.

Vrácení se nevztahuje na zboží, které bylo na přání zákazníka tónované, tedy došlo na žádost zákazníka ke spotřebování báze. V názvu takových tónovaných produktů je obsažené "tónovaný / tónovaná" nebo "báze".
 

9. Podmínky pro vrácení zboží 
Dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku je možné odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakýchkoli sankcí do 14 dnů od převzetí plnění, pokud byla smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku (mezi něž patří i internet). V § 53 odst. 8 poté naleznete výjimky, na které se výše uvedená lhůta a možnost vrácení nevztahuje. Vrácení není možné pro tónované produkty, které v názvu produktu obsahují "tónovaný / tónovaná" nebo "báze".

 • zboží musí být kompletní, nepoužívané a nepoškozené 
 • s dokladem o koupi (faktura)

 

Zboží zasílejte s originálem nebo kopií dokladu o koupi s doručením na adresu:
SVK Barvy s.r.o.
Skrýšovská 2035
393 01 Pelhřimov
Česká republika

Při odeslání zásilky vždy uvádějte tel. kontakt pro doručení: (+420) 723 473 816.

Zboží posílejte pojištěné, protože neručíme za jeho případnou ztrátu a poškození během přepravy. Zásilku neodesílejte na dobírku. Do zásilky také vložte číslo účtu, na který částku odešleme. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží Vám bude vráceno na Vaše náklady zpět.

Vrácení se nevztahuje na zboží, které bylo na přání zákazníka tónované, tedy došlo na žádost zákazníka ke spotřebování báze.

Prodávající si zároveň při odstoupení od smlouvy nárokuje právo na možnou úhradu nákladů na přepravu, poskytnutou slevu a další výhody a případné náklady, jejichž změna souvisí s vrácením zboží.
 

10. Záruka a reklamace
Reklamace provádíme v co nejkratším termínu. Záruční doba činí 2 roky od doby dodání zboží. 

Pokud zboží jeví viditelné známky poškození (například velmi poškozená krabice, únik kapalin atd.) doporučujeme takové zboží od dopravce nepřejímat.

Pokud zjistíte vady po převzetí zboží, kontaktujte nás nejpozději do 2 dnů od převzetí. V závislosti na daném typu zboží Vás budeme co nejrychleji kontaktovat o dalším postupu. Tento postup se vztahuje také na stav, kdy dodané zboží je odlišné (jiný počet, jiný odstín, odlišný produkt) od stavu na faktuře.

Reklamované zboží originálem nebo kopií dokladu o koupi zasílejte na adresu:

SVK Barvy s.r.o.
Skrýšovská 2035
393 01 Pelhřimov
Česká republika

Při odeslání zásilky vždy uvádějte tel. kontakt pro doručení: (+420) 723 473 816.

Zboží posílejte pojištěné, protože neručíme za jeho případnou ztrátu a poškození během přepravy. Zásilku neodesílejte na dobírku. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží Vám bude vráceno na Vaše náklady zpět.

Do zásilky také přiložte číslo účtu, na který příp. vrácenou částku odešleme.

Reklamační řád
Reklamační řád je plně v souladu s ust. Zákona č. 89/2012 Sb. (Nový občanský zákoník).

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě, že vypršela záruční doba, produkt byl nesprávně použit nebo byl použit v podmínkách nevhodných pro daný produkt (např. teplota, prašnost, vlhkost, na základě chemických a mechanických vlivů prostředí atd.), zboží je poškozeno živly nebo je zboží upraveno do jiného stavu (např. smícháním dvou odlišných typů produktů, jiných barevností atd.).

Prodávající (společnost SVK Barvy s.r.o.) v žádném případě nenese odpovědnost za odškodnění (na základě opomenutí, přečinu či odpovědnosti) za žádné nepřímé, zvláštní, vedlejší či následné škody, které se jakýmkoliv způsobem týkají používáním výrobku nebo jsou jím způsobeny. Koncový uživatel vždy nese odpovědnost za určení vhodnosti produktu pro jeho vlastní konkrétní použití, kdy se předpokládá, že kupující tak učinil dle vlastního uvážení a na vlastní riziko. Prodávají nemá kontrolu nad stavem nebo kvalitou podkladu nebo různými dalšími faktory, které mají vliv na použití daného produktu. Prodávající proto nepřijímá jakékoliv odpovědnosti vznikající z jakékoliv ztráty, zranění nebo poškození v důsledku použití produktu. Veškeré odchylky z doporučených ideálních podmínek stanovené výrobcem mohou vést k neuspokojivým výsledkům.

V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo požadovat veškeré vynaložené náklady spojené s reklamací po kupujícím.

11. Zapůjčení vzorníků
Společnost SVK Barvy s.r.o. nabízí možnost zapůjčení vzorníků. Veškeré dostupné vzorníky jsou uvedené v sekci Zapůjčení vzorníků. Zapůjčené vzorníky je nutné vrátit do 14 dnů od převzetí vzorníku zákazníkem, pokud není ujednáno jinak. Takto zapůjčené vzorníky je potřeba odeslat na adresu: SVK Barvy s.r.o., Skrýšovská 2035, 393 01 Pelhřimov, Česká republika. 
Při odeslání zásilky vždy uvádějte tel. kontakt pro doručení: (+420) 723 473 816. Zásilku posílejte pojištěnou, protože neručíme za jeho případnou ztrátu a poškození během přepravy. Zásilku neodesílejte na dobírku. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme bohužel moci převzít zásilku a bude se považovat jako nevrácená.

Zapůjčené vzorníky jsou majetkem společnosti SVK Barvy s.r.o.

Při ztrátě, poškození nebo nevrácení vzorníku do uvedené lhůty 14 dnů má společnost SVK Barvy s.r.o. právo požadovat po zákazníkovi náhradu škody. Náhrady za vzorníky jsou následující:

- Vzorník RAL - 1220 Kč
- Vzorník SPS pro malířské a fasádní barvy - 1220 Kč
- Vzorník SPS pro omítky - 1020 Kč
- Vzorník SPS pro metalické barvy - 710 Kč


12. Zasílání fotografií
Společnost SVK Barvy s.r.o. si vyhrazuje plné právo na úpravu, zveřejňování a jakékoliv jiné nakládání s fotografiemi, které jste nám zaslali. Zaslané fotografie jsou nejčastěji ukázkou použití našich produktů (nátěrů, omítek apod.), může se ale jednat i o jiný obsah. U fotografií nebudeme zveřejňovat celá jména odesílatelů nebo adresu, pokud není jinak dohodnuto.

13. Zasílání newsletterů a jiných marketingových sdělení
Vaši e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli na základě uzavření kupní smlouvy (potvrzení objednávky), budeme používat pro účely zasílání newsletterů nebo jiných marketingových sdělení po dobu do 3 let od uskutečnění nákupu nebo registrace. Zasílání newsletterů bude probíhat přibližně 1-2 krát měsíčně. Odhlášení a vyřazení Vaší e-mailové adresy ze seznamu adresátů pro zasílání newsletterů nebo jiných marketingových sdělení je v rámci každého zaslaného e-mailu kdykoliv možné.

14. Ochrana osobních dat
Velice si vážíme Vaší důvěry a zavazujeme se, že Vaše osobní data nikomu neposkytneme. Veškerá osobní data a kontaktní údaje uvedené při objednávání zboží jsou určeny jen pro účely internetového obchodu, který s nimi nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

15. Mimosoudní řešení sporů

 1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@svk-barvy.cz
 2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
 3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
 4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
 5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
 7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
 8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
 9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

Změnit nastavení cookies