Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies
Spraytone alu-zink sprej 0,4l
Sleva
 • Spraytone alu-zink sprej 0,4l

Dotaz na zboží

* Povinná pole

Odpovíme vám co nejdříve, zpravidla během pár hodin.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů (číst)

Zavřít nebo  

Spraytone Alu zinkový sprej 400ml

Průměrné hodnocení 
1
263,22 Kč 313,22 Kč

Profesionální a rychleschnoucí alu-zinkový sprej pro ochranu kovových prvků ve venkovním i vnitřním prostředí. Nástřik je vysoce antikorozní. Vytváří elastický a samostatně opravující se zinkový film. Výborná přilnavost a snadná aplikovatelnost. Produkt zároveň vykazuje vynikající elektrickou vodivost - vhodné pro bodové svařování. Odolnost do min. 250°C. Na bázi epoxy-esteru.

Barevný odstín
Velikost balení
Počet
Zboží je skladem. Odesíláme do 1 pracovního dne.

 

Popis

Profesionální lesklý a rychleschnoucí alu-zinkový sprej pro kovové prvky. Nástřik je vysoce antikorozní. Vytváří elastický a samostatně opravující se zinkový film. Výborná přilnavost a snadná aplikovatelnost. Produkt zároveň vykazuje vynikající elektrickou vodivost - vhodné pro bodové svařování. Odolnost do min. 250°C. Vždy aplikujte na odmaštěný kov. Po zaschnutí je možné aplikovat Spraytone Základová barva ve spreji (primer) nebo jiný vrchní nástřik. Na bázi epoxy-esteru. Pro venkovní použití.

Oblast použití

Sprej je vhodný pro ošetření kovu - např. na svařované spoje, bodové svařování, podvozky automobilů, oplocení, okapové svorky, schody apod. Vždy povrch odmastěte. Po zaschnutí je možné aplikovat Spraytone Základová barva ve spreji (primer) nebo jiný vrchní nástřik.
 

Vlastnosti produktu

 • lesklá a velice odolná vrstva
 • rychleschnoucí
 • vynikající antikorozní ochrana
 • samoopravná povrchová úprava
 • odolnost do min 250°C
 • elektricky vodivý
 • možné přestříkat Základním nátěrem (primerem) nebo jiným typem vrchních nátěrů
 

 

Doporučený postup pro dosažení nejlepšího výsledku

 • všeobecně: Podklad musí být čistý, suchý, zbavený prachu, rzi a mastnoty. Odstraňte veškeré původní odlupující se nátěry. Před použít sprej důkladně protřepejte. Ideální teplota pro aplikaci je v rozmezí 15 až 20 stupňů Celsia. Aplikujte ze vzdálenosti 20 až 30 cm. Naneste 2 až 3 tenké vrstvy. Po zaschnutí může být nanesen primer a další vrchní vrstvy. Po použití obraťte sprej a stříkejte, dokud nezačne vycházet pouze plyn.Doporučený počet nátěrů

 • několik vrstvev dle povahy podkladu
 
 

Doba schnutí

 • odolnost vůči prachu - 10 až 15 minut
 • na dotek - 20 až 30 minut
 • další nátěr - po 24 hodinách
 • kompletní vytvrzení po posledním nátěru - do 24 hodin
 
 

Velikost balení

 • 400 ml

 

Báze

 • epoxy-ester
 
 

Vydatnost

 • 1 - 2 m2 na balení 400ml

 

Způsob nanášení

 • stříkání

 

Barevné odstíny

 • šedá
4 / 5
2015-02-12

se sprejem jsem spokojen, malinko vyšší cena a za tu kvalitu to rozhodně stojí

Napište vlastní komentář

Ke stažení

bezpečnostní list

Ke stažení (226k)Spotřeba1-2 m2/1 balení 400ml při jedné vrstvě
Počet vrstev2-3 tenké vrstvy
Způsob aplikacestříkání
Vzhledlesk
Bázerozpouštědlový nátěr, báze epoxy-ester
Schnutídalší vrstvu nanášet po 2 hodinách nebo po vytvrdnutí (48 hodin)
Nabídka odstínůšedá


Kompletní seznam údajů naleznete v technickém listu, v kategorii "PŘÍLOHY".

Bezpečnostní informace

Kategorie nebezpečnosti

Aerosol, kategorie 1, H222, H229

Nebezpečný pro vodní prostředí – akutně, kategorie 1, H400

Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 1, H410

Signální slovo (CLP)Nebezpečí

Standartní věty o

nebezpečnosti (CLP)

H222 - Extrémně hořlavý aerosol.

H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné

zacházení (CLP)

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek

výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným

ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P260 - Nevdechujte páry/aerosoly.

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým

množstvím vody/...

P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě

přesahující 50 °C.

P501 - Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného

nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními,

národními a/nebo mezinárodními předpisy.

EUH-věty

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo

popraskání kůže.

EUH208 - Obsahuje maleinanhydrid.

Může vyvolat alergickou reakci.

EUH210 - Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Výstražné symboly

nebezpečnosti (CLP)

      
Změnit nastavení cookies