Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies
SPS Dřevní tér 10l
 • SPS Dřevní tér 10l
 • SPS Dřevní tér 10l

Dotaz na zboží

* Povinná pole

Odpovíme vám co nejdříve, zpravidla během pár hodin.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů (číst)

Zavřít nebo  

SPS Dřevní tér 10l

Průměrné hodnocení 
9
4 129,00 Kč 4129

Tradiční dřevní tér zajišťující dlouhodobou ochranu veškerých dřevěných staveb a ostatních prvků ve venkovním prostředí, je vhodný pro jakékoliv typy dřevin. Obohacená receptura zároveň chrání vůči škůdcům a hnilobám, navíc disponuje extra silným UV filtrem. Výborně penetruje do hloubky, s možností ředění dle potřeby. Nezapáchá a je po zaschnutí naprosto ekologický.

Velikost balení
Počet
Zboží je skladem. Odesíláme do 1 pracovního dne.

 

Popis

Tradiční dřevní tér (dehet) je produkt, který je používaný již od dávné minulosti - zejména pro ošetření dřevěných konstrukcí, plotů, staveb - roubenek, stodol, střech ze šindele, lodních mol, lávek atd. SPS Dřevní tér zajišťuje dlouhodobou ochranu veškerých dřevěných prvků z měkkého i tvrdého dřeva. Nátěr vytváří vysoce odolnou ochrannou vrstvu, která zajišťuje naprosto mimořádnou odolnost vůči veškerým typům povětrnostním vlivům, zároveň ale dovoluje dřevu přirozeně dýchat. Obohacená receptura navíc odolává škůdcům, plísním a disponuje i extra silným UV filtrem. Při aplikaci nezapáchá, po zaschnutí je nátěr zcela ekologický, voda (např. déšť) z povrchu nevyplavuje žádné látky. Zároveň se skvěle hodí k přetření původních karbolineových nebo asfaltových nátěrů, které snadno překryje a nahrazuje. Další výhodou je velice snadná zpracovatelnost, jednoduše se nanáší i na hrubé povrchy. Nátěr lze ředit dle potřeby s terpetnýnem, lněným olejem nebo fermeží - doporučený poměr uveden níže. V čisté formě je nátěr poměrně hustý a tmavý. Spotřeba silně závisí na druhu povrchu, orientačně 12 - 16 m2/litr při jednom nátěru. Doporučené jsou 2 tenké vrstvy. Možné aplikovat pomocí štětce nebo válečku. Pro použití venku. Více o dřevním téru se dozvíte v našem článku Tradiční ochrana dřeva pomocí dřevního téru.
 

Ředění:

1. čistá varianta - 
ideální pro ochranu dřevěných prvků, které jsou vysoce namáhané - například nově zhotovené střechy ze šindele, vodní stavby (mola), lodě, dřevěné kůly atd.

2. sytá varianta - poměr 2 díly dřevního téru, 1 díl fermeže (popř. tungového nebo lněného oleje), 1 díl terpentýnu - tato varianta je nejvhodnější pro ploty a hrazení, altány, pergoly a veškeré dřevěné stavby

3. skandinávská (norská) varianta - poměr 1 díl dřevního téru, 1 díl fermeže (popř. tungového nebo lněného oleje), 1 díl terpentýnu - historicky nejosvědčenější varianta, vhodná k univerzálnímu využití

4. světlá varianta - poměr 1 díl dřevního téru, 2 díly fermeže (popř. tungového nebo lněného oleje), 1/2 dílu terpentýnu - varianta nejvhodnější pro ošetření chráněných míst

 

Nezapomeňte také na naší cenově výhodnou nabídku štětců a válečků a brusných materiálů.
 

Oblast použití

Dřevní tér zajišťuje dlouhotrvající ochranu vekerým dřevěným plochám - například pro stodoly, seníky, kolny, sklady, ploty, hrazení, apod. Dlouhodobě chrání, penetruje do hloubky a jednoduše se nanáší i na nehoblované povrchy.Také je vhodný pro přetírání původních karbolineových a asfaltových nátěrů, které nahrazuje. 
 

Vlastnosti produktu

 • vynikající ochranné vlastnosti vůči povětrnostním vlivům, plísním a škůdcům
 • dodatečný UV filtr
 • penetruje do hloubky
 • s regulátory vlhkosti
 • prodyšný, mikroporézní
 • rychleschnoucí
 • velice snadná aplikace i na nehoblované prvky

Doporučený postup pro dosažení nejlepšího výsledku

 • všeobecně: Připravte povrch odstraněním veškerých odlupujících se původních nátěrů. První vrstvu je možné naředit 5% White spirit, popř. fermežovými nátěry apod.Doporučený počet nátěrů

 • 2 tenké vrstvy
 
 

Doba schnutí

 • proti prachu - 2 hodiny
 • pro nátěr další vrstvy - cca 5 - 6 hodin

 

Velikost balení

 • 10 litrů
 
 

Vydatnost

 • vysoce závislá na druhu povrchu, orientačně 12 - 16 m2/litr při jednom nátěru

 

Způsob nanášení

 • štětec
 • váleček

 

Ředidla

 • ředění nátěru : White spirit/terpentýnový olej/lněný olej
 • čištění nástrojů : jakékoliv ředidlo pro syntetické nátěry

 

Barevné odstíny

 • charakteristický
4 / 5
2017-05-17

Tér je tmavšího charakteru, pro zesvětlení doporučuji ředit dle návodu. Jinak na dřevní tér nedám dopustit a jsem rád, že jsem tenhle zkusil, určitě doporučuju.

5 / 5
2017-03-23

Tér jak má být, jsem naprosto spokojený. Ředím dle skandinávské kompozice, za mě nejlepší poměr. Pro ostatní - není tér jako tér, i zde rozhoduje složení. Tenhle od SVK Barvy mám vyzkoušený a jsem maximálně spokojený, je perfektní.

5 / 5
2016-09-09

za mě nejlepší věc na dřevo - pro lepší odstín přiředit terpentýnem nebo lněným/tungovým olejem. Kam se hrabou nějaké lazury, na dřevní tér nedám dopustit!

5 / 5
2016-07-25

vynikající kvalita zpracování, ve dřevě zůstává, ideální k ochraně veškerého dřeva

5 / 5
2016-06-29

doporučím

5 / 5
2016-06-22

kvalitní dřevní tér, doporučuji

5 / 5
2016-06-06

Dřevní tér v kvalitním provedení, vhodný také k dalšímu naředění. Za mě nejlepší ochrana dřeva - vzhled lze vylepšit právě zmíněným ředěním, třeba lněným olejem.

4 / 5
2016-05-11

doporučuji, kvalitní tér za dobrou cenu

5 / 5
2016-04-06

dřevní tér doporučuji, chrání velice dobře, konzistenčně je spíše hustější - ale dobře se roztírá, zkoušel jsem i ředit s tér : terpentýnem 2:1 a výsledek je super

Napište vlastní komentář

Ke stažení

technický list

Ke stažení (556.11k)Spotřeba12 - 16 m2/l při jedné vrstvě
Počet vrstev2 vrstvy
Způsob aplikaceštětec, váleček
Ředěníprvní vrstvu je možné naředit 5% White spirit/terpentýnu, další vrstvu neředit
Čištění použitých nástrojůjakékoliv ředidlo pro syntetické nátěry, White spirit (lakový benzín), terpentýn
Vzhledmat
Bázerozpouštědlový nátěr
Schnutísuché po 2-4 hodinách, přetíratelné po 5-6 hodinách
Nabídka odstínůčerná


Kompletní seznam údajů naleznete v technickém listu, v kategorii "PŘÍLOHY".

Bezpečnostní informace

Kategorie nebezpečnosti

Hořlavé kapaliny, kategorie 3, H226

kategorie 2, H373

Chronické nebezpečí pro vodní prostředí, kategorie 3, H412

41 procent směsi tvoří jedna nebo více složek neznámé akutní toxicity

Signální slovo (CLP)Varování

Standartní věty o

nebezpečnosti (CLP)

H226 - Hořlavá kapalina a páry.

H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo

opakované expozici.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné

zacházení (CLP)

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek

výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm

a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P370+P378 - V případě požáru: K hašení použijte oxid uhličitý (CO2),

pěnou, hasícím práškem, vodní sprchou

P260 - Nevdechujte páry.

P314 - Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P233 - Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P501 - Odstraňte obsah/obal na sběrném místě pro nebezpečný nebo

speciální odpad v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo

mezinárodními předpisy.

[Nanášení ve spreji; P261 – Zamezte vdechování aerosoly.].

EUH-věty

EUH208 - Obsahuje (2-butanonoxim (96-29-7) (202-496-6),

kobalt bis(2-ethylhexanoát)(136-52-7)(205-250-6).

Může vyvolat alergickou reakci.

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo

popraskání kůže.

EUH210 - Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Výstražné symboly

nebezpečnosti (CLP)

   
Změnit nastavení cookies