Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies
SPS Farmářská zelená lazura 0,75l
 • SPS Farmářská zelená lazura 0,75l
 • SPS Farmářská zelená lazura 0,75l

Dotaz na zboží

* Povinná pole

Odpovíme vám co nejdříve, zpravidla během pár hodin.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů (číst)

Zavřít nebo  

SPS Farmářská zelená lazura 0,75l

Průměrné hodnocení 
1
359,00 Kč 359

Vysoce odolná krycí lazura v tmavě zeleném provedení, ideální pro dlouhodobu ochranu všech venkovních dřevěných prvků - obložení staveb, plotů apod. Velice snadno se aplikuje i na nehoblované povrchy. Obohacená receptura výborně chrání vůči veškerým povětrnostním vlivům, UV záření, škůdcům a plísním. Disponuje vysokým podílem sušiny - 40%. Nezapáchá a po zaschnutí je zcela ekologická. 

Barevný odstín
Velikost balení
Vzhled
Počet
Zboží je skladem

 

Popis

Vysoce odolná rozpouštědlová krycí Farmářská zelená lazura v atraktivním pololesklém tmavě zeleném provedení. Vhodná k dlouhodobé ochraně veškerých dřevěných prvků ve venkovním prostředí. Ideální pro ošetření dřevěného obložení staveb, přístřešků, plotů, hrazení apod. Nátěr disponuje silným UV filtrem a regulátory vlhkosti, povrch je mikroporézní - dovoluje podkladu přirozeně dýchat a vodoodpudivý. Obsah sušiny je vysokých 40%, díky které vytváří pružný povrch, nepraská a neloupe se. Speciální receptura zároveň nabízí ochranu vůči škůcům a plísním, nevyžaduje žádný předchozí impregnační nátěr. Nestéká, jednoduše se roztírá i v případě nehoblovaných povrchů a výborně se vsakuje pod povrch. Po zaschnutí nijak nezatěžuje životní prostředí, během aplikace nezapáchá. Vydatnost nátěru je 12 m2/litr při jedné vrstvě. Doporučené jsou 2 - 3 vrstvy. Aplikace je možná pomocí štětce nebo válečku. Pro venkovní použití.

Nezapomeňte také na naší cenově výhodnou nabídku štětců a válečků a brusných materiálů.
 

Oblast použití

Krycí lazura je vhodná pro ošetření veškerých venkovních dřevěných ploch - např. obložení staveb, přístřešků, plotů, ohrad, skladů, stájí apod. Nevyžaduje předchozí impregnační nátěr, lze aplikovat přímo. Nátěr je vhodný pro veškeré typy dřeva - jak měkké (smrk, borovice, jedle, topol, lípa atd.), tak tvrdé (dub, buk, ořech, atd.). Vhodné i pro hrubé nehoblované povrchy.
 

Vlastnosti produktu

 • dlouhodobá ochrana vůči veškerým povětrnostním vlivům
 • silný UV filtr
 • s regulátory vlhkosti, odpuzuje vodu
 • jednoduché nanášení štětcem nebo válečkem, snadno se roztírá
 • atraktivní pololesk a tmavě zelený odstín
 • odolná vůči popraskání a odlupování díky vysokému obsahu pryskyřice
 • výborná krycí schopnost
 • receptura chrání vůči škůdcům a fungicidům
 • nevyžaduje žádný předchozí impregnační nátěr
 • po zaschnutí ekologicky nezávadná, bez zápachu

Doporučený postup pro dosažení nejlepšího výsledku

 • všeobecně: Mezi nátěry je povrch vhodné lehce přebrousit a odprášit. Použít 2 - 3 vrstvy na čerstvé dřevo a v případě údržby nátěru nanést 2 vrstvy. Ošetřovaný povrch musí být soudržný, bez prachu a mastnoty. První vrstvu je možné naředit 5% White spirit/terpentýnu.
 • neošetřené dřevo: Odmastit, lehce obrousit a odprášit.
 • staré nátěry v dobrém stavu: Odmastit, lehce obrousit a odprášit.
 • staré nátěry ve špatném stavu: Odlupující se části odstranit. Následně plochu odmastit, lehce obrousit a odprášit.
 • staré nátěry na akrylové (vodou ředitelné) bázi: Zcela odstranit a poté postupovat jako v případě neošetřeného dřeva.Doporučený počet nátěrů

 • 2 - 3 vrstvy
 
 

Doba schnutí

 • proti prachu - 4 hodiny
 • pro nátěr další vrstvy - cca 18 hodin

 

Velikost balení

 • 750 ml

 

Báze

 • glyceroftalová pryskyřice (rozpouštědlový nátěr)
 

Podíl pevné složky 

 • 40% obsahu
 
 

Vydatnost

 • 12 m2/litr při jedné vrstvě nátěru

 

Způsob nanášení

 • štětec
 • váleček

 

Ředidla

 • ředění nátěru: White spirit/terpentýn
 • čištění použitých nástrojů: jakékoliv ředidlo pro syntetické nátěry

 

Barevné odstíny

 • tmavě zelená
5 / 5
2015-10-02

dobré, vyvážená konzistence, bez zápachu, snadno se s lazurou pracuje

Napište vlastní komentář

Ke stažení

bezpečnostní list

Ke stažení (150.5k)

technický list

Ke stažení (564.81k)Spotřeba12 m2/l při jedné vrstvě
Počet vrstev2-3 vrstvy u nových povrchů, 1-2 vrstvy v případě renovace
Způsob aplikaceštětec, váleček, stříkání
Ředěníprvní vrstvu lze naředit do 5% White spirit/terpentýnu, další vrstvy neředit
Čištění použitých nástrojůjakékoliv ředidlo pro syntetické nátěry, White spirit (lakový benzín), terpentýn
Vzhledpololesk
Bázerozpouštědlový nátěr, báze alkydové pryskyřice
Podíl pevné složky (sušina)40% hmotnosti
Schnutísuché po 4 hodinách, přetíratelné po 18 hodinách
Nabídka odstínůstředně sytá zelená


Kompletní seznam údajů naleznete v technickém listu, v kategorii "PŘÍLOHY".

Bezpečnostní informace

Kategorie nebezpečnosti

Hořlavé kapaliny, kategorie 3, H226

Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice, kategorie 3,

narkotický účinek, H336

Signální slovo (CLP)Varování

Standartní věty o

nebezpečnosti (CLP)

H226 - Hořlavá kapalina a páry.

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

Pokyny pro bezpečné

zacházení (CLP)

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným

ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv,

ochranné brýle.

P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ

INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...

P501 - Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného

nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními,

národními a/nebo mezinárodními předpisy.

[Nanášení ve spreji; P261 – Zamezte vdechování aerosoly.].

EUH-věty

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo

popraskání kůže.

EUH210 - Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Výstražné symboly

nebezpečnosti (CLP)

   
Změnit nastavení cookies