Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies
SPS Lodní lak 5l
 • SPS Lodní lak 5l

Dotaz na zboží

* Povinná pole

Odpovíme vám co nejdříve, zpravidla během pár hodin.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů (číst)

Zavřít nebo  

SPS Lodní lak 5l

Průměrné hodnocení 
5
2 389,00 Kč 2389

Prémiový lesklý lodní lak vhodný do venkovního i vnitřního prostředí, vyráběný dle tradiční metody, na bázi modifikované alkydové pryskyřice uretany. Lak je vysoce odolný vůči UV záření a veškerým povětrnostním vlivům. Je ideální pro dekoraci a ochranu dřevěných oken, dveří, zahradního nábytku, obložení stěn a dalších dřevěných prvků. Povrch je pevný, ale pružný, dovoluje dřevu volně dýchat. Mimořádný obsah sušiny 48%.

Barevný odstín
Velikost balení
Vzhled
Počet
Zboží je skladem

 

Popis

Prémiový lesklý lodní lak, vhodný pro dekoraci a ochranu veškerých dřevěných prvků venku i v interiéru. Lodní lak disponuje mimořádnou odolností vůči působení UV záření, vody, vlhku a veškerých povětrnostních vlivů. Zároveň vzdoruje běžným čistícím prostředkům, ošetřené plochy se snadno udržují. Svým dekorativním charakterem zvýrazňuje sturukturu dřevěného podkladu. Odstín je lehce nažloutlý, po letech stálý. Receptura je založena na vysokém podílu alkydové pryskyřice modifikované uretany (48%). Vytváří tak pružný film, který nepraská a účinně reaguje na změnu teploty. Zároveň je vrstva mikroporézní - dovoluje dřevu přirozeně dýchat. Velice snadno se aplikuje - plochým štětcem, válečkem nebo stříkáním. Vydatnost je 16 m2/litr při jedné vrstvě. Doporučené jsou 2 vrsvy v interiéru a 3 ve venkovním prostředí. Pro použití venku i v interiéru.

Neváhejte a napište si o natřený vzorek přímo k Vám domů! Zašlete pouze zprávu s vybraným produktem a Vaší adresou přes zákaznickou linku v pravém sloupečku.

Nezapomeňte také na naší cenově výhodnou nabídku štětců a válečků a brusných materiálů.
 

Oblast použití

Lak je ideální pro ochranu a dekoraci dřevěných prvků ve venkovním i vnitřním prostředí. Lodní lak je vysoce odolný, vhodný pro ošetření např. dřevěného obložení stěn, oken, dveří, zahradního nábytku apod - možné aplikovat na tvrdé i měkké dřevo. 
 

Vlastnosti produktu

 • mimořádně odolný vůči UV záření a veškerým povětrnostním vlivům
 • jednoduchá aplikace štětcem, válečkem nebo stříkáním
 • na bázi modifikované alkydové pryskyřice
 • mikroporezní - dovoluje dřevu přirozeně dýchat
 • zvýrazňuje strukturu dřeva
 • vysoký lesk, dekorativní charakter
 

Doporučený postup pro dosažení nejlepšího výsledku

 • všeobecně: Povrch musí být suchý a zbavený prachu a mastnoty. Mezi vrstvami je vhodné povrch lehce zbrousit a odprášit. První vrstvu je možné pro lepší penetraci naředit max. 5-10% White spirit.
 • neošetřené dřevo: Odmastit, lehce obrousit a odprášit. V interiérovém prostředí aplikujte 2 vrstvy, ve venkovním 3 vrstvy nátěru. 
 • laky v dobrém stavu: Odmastit, lehce obrousit a odprášit. Následně nanést 1 nebo 2 vrsvy laku.
 • laky ve špatném stavu: Kompletně odstranit veškerý původní nátěr. Následně postupovat jako v případě neošetřeného dřeva.Doporučený počet nátěrů

 • 2 vrstvy v interiéru
 • 3 vrstvy ve venkovním prostředí
 
 

Doba schnutí

 • proti prachu - 4 hodiny
 • proti doteku - 6 hodin
 • pro nátěr další vrstvy - cca 18 hodin

 

Velikost balení

 • 5 litrů

 

Báze

 • modifikovaná alkydová pryskyřice uretany (rozpouštědlový nátěr)
 
 

Podíl pevné složky 

 • 48% hmotnosti
 
 

Vydatnost

 • 16 m2/litr při jedné vrstvě nátěru

 

Způsob nanášení

 • štětec
 • váleček
 • stříkání

 

Ředidla

 • ředění nátěru : White spirit
 • čištění nástrojů : jakékoliv ředidlo pro syntetické nátěry

 

Barevné odstíny

 • bezbarvý, jemně nažloutlý
4 / 5
2017-05-16

Lak je opravdu krásný, dle popisu vše sedí. Trochu jen byl problém s doručením přes Českou poštu, raději ji nebrat :)))

5 / 5
2016-10-02

lak hodnotím velice pozitivně

5 / 5
2016-06-22

s lakem jsem spokojený, vytváří odolnou vrstvu, výborně chrání, dřevo zachovává

4 / 5
2016-05-11

vyzkoušeno a doporučuji všem, cca po 4 hodinách je vrstva suchá, konečný výsledek naprosto parádní

5 / 5
2016-02-22

kvalitní a odolný lak, použito v garáži pro vnitřní obložení dřevem

Napište vlastní komentář

Ke stažení

technický list

Ke stažení (553.23k)Spotřeba16 m2/l při jedné vrstvě
Počet vrstev2-3 vrstvy u nových povrchů, 1-2 vrstvy v případě renovace
Způsob aplikaceštětec, váleček, stříkání
Ředěníneředit
Čištění použitých nástrojůjakékoliv ředidlo pro syntetické nátěry, White spirit (lakový benzín), terpentýn
Vzhledlesk
Bázerozpouštědlový nátěr, báze alkydové pryskyřice
Podíl pevné složky (sušina)48% hmotnosti
Schnutísuché po 4 hodinách, přetíratelné po 20 hodinách
Nabídka odstínůbezbarvý


Kompletní seznam údajů naleznete v technickém listu, v kategorii "PŘÍLOHY".

Bezpečnostní informace

Kategorie nebezpečnosti

Hořlavé kapaliny, kategorie 3, H226

Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice, kategorie 3,

narkotický účinek, H336

Signální slovo (CLP)Varování

Standartní věty o

nebezpečnosti (CLP)

H226 - Hořlavá kapalina a páry.

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

Pokyny pro bezpečné

zacházení (CLP)

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným

ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv,

ochranné brýle.

P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ

INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...

P501 - Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného

nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními,

národními a/nebo mezinárodními předpisy.

[Nanášení ve spreji; P261 – Zamezte vdechování aerosoly.].

EUH-věty

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo

popraskání kůže.

EUH210 - Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Výstražné symboly

nebezpečnosti (CLP)

   
Změnit nastavení cookies