Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies
SPS Kladívková barva na kov 0,25l
 • SPS Kladívková barva na kov 0,25l
 • SPS Ozdobná kladívková barva na železo 0,25l

Dotaz na zboží

* Povinná pole

Odpovíme vám co nejdříve, zpravidla během pár hodin.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů (číst)

Zavřít nebo  

SPS Kladívková barva na kov 0,25l

Průměrné hodnocení 
3
299,00 Kč 299

Vysoce kvalitní, odolný a rychleschnoucí nátěr na železo 3v1 s kladívkovým efektem, na technologicky nejvyspělejší bázi alkydových pryskyřic modifikovaných uretany. Lze ho přímo aplikovat na očištěný rez bez použití předchozího antikorozního nátěru. Dokonale odpuzuje vodu. Povrch je pružný a nepraská, zároveň je vysoce dekorativní. Silná krycí schopnost. Obsah sušiny je mimořádných 50%.

Barevný odstín
Velikost balení
Počet
Zboží je skladem

 

Popis

Vysoce kvalitní barva na železo s kladívkovým efektem. Produkt je maximálně odolný vůči korozi, vodě, poškrábání a nárazu. Receptura produktu je na technologicky nejvyspělejší bázi - alkydová pryskyřice modifikovaná uretany. Složení je obohaceno o antikorozní pigmenty, nátěr je vhodný k přímé aplikaci na očištěnou a řádně odmaštěnou plochu. Zajišťuje velmi účinnou ochranu před rzí, výsledný povrch nepraská a udržuje si stálou pružnost. Vysoký obsah sušiny (50%). Kladívkovou barvu lze také aplikovat na dřevo. Vydatnost nátěru je 10 m2/litr při jedné vrstvě. Doporučené jsou 2 vrstvy. Vhodná je aplikace štětcem nebo válečkem. Nátěr je vhodný jak pro profesionální, tak pro běžné použití. Lze aplikovat venku i v interiéru. 

Neváhejte a napište si o natřený vzorek přímo k Vám domů! Zašlete pouze zprávu s vybraným produktem a Vaší adresou přes zákaznickou linku v pravém sloupečku.

Nezapomeňte také na naší cenově výhodnou nabídku štětců a válečků a brusných materiálů.
 

Oblast použití

Ideální pro dlouhodobou ochranu a dekoraci železa, ocele, litiny i dřeva. Lze aplikovat přímo na očištěný rez i bez předchozího antikorozního základu.
 

Vlastnosti produktu

 • velice účinná ochrana před korozí
 • rychleschnoucí
 • dokonale odpuzuje vodu
 • samozákladový nátěr 3v1
 • maximálně odolná vůči poškrábání a nárazu
 • skupina profesionálních nátěrů ve vrcholné kvalitě


Doporučený postup pro dosažení nejlepšího výsledku

 • všeobecně: Podklad musí být soudržný, čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Nanášejte ve 2 vrstvách.
 • neošetřený nebo mírně zkorodovaný podklad: Pečlivě odstranit mastnotu a rez
 • silně zkorodovaný podklad: Rez co nejvíce odstranit ocelovým kartáčem. Poté nanést kladívkovou barvu ve 2 vrstvách.
 • natřený podklad: Nesoudržný a odlupující se původní nátěr odstranit. Dále postupovat jako v případě neošetřeného podkladu.
 • zinek, hliník, galvanizovaná ocel: Pečlivě odmastit a nanést SPS Univerzální základní nátěr
 • dřevo: Odmastit, lehce obrousit a odprášit. Pro ideální výsledek nanést vrstvu SPS Základního nátěru na dřevoDoporučený počet nátěrů

 • 2 vrstvy
 
 

Doba schnutí

 • proti prachu - 1 hodina
 • proti doteku - 3 hodiny
 • pro nátěr další vrstvy - cca 8 hodin
 • vytvrzený - po 7 dnech

 

Velikost balení

 • 250 ml
   

Báze

 • alkydová pryskyřice modifikovaná uretany (rozpouštědlový nátěr)

Podíl pevné složky 

 • 50% obsahu
 

Vydatnost

 • 10 m2/litr při jedné vrstvě nátěru

 

Způsob nanášení

 • štětec
 • váleček
 • stříkání

 

Ředidla

 • čištění nástrojů: jakékoliv ředidlo pro syntetické nátěry

 

Barevné odstíny

 • tmavá šedá (1485), světlá šedá (1486), černá (1487), hnědá (1488), tmavá zelená (1491), měděná (1494), zlatá (1495), bílá (1496) 
5 / 5
2016-08-17

Vyzkoušel jsem a můžu nejvíc doporučit, krásný výsledek!!!!

5 / 5
2016-04-30

kvalitní kladívková barva, povrch je odolný jak je v popisu

5 / 5
2015-06-10

vyzkoušeno, měděná je skutečně hezká, v podání kladívkové je nátěr jakoby zalakovaný, syn zatím stačil svým kolem vyzkoušet odolnost a mohu ji potvrdit - bez šrámů, pevná vrstva

Napište vlastní komentář

Ke stažení

bezpečnostní list

Ke stažení (112.06k)

vzorník

Ke stažení (553.55k)

technický list

Ke stažení (563.05k)Spotřeba10 m2/l při jedné vrstvě
Počet vrstev2 vrstvy u nových povrchů, 1-2 vrstvy v případě renovace stávajícího nátěru
Způsob aplikaceštětec, váleček
Ředěníneředit
Čištění použitých nástrojůjakékoliv ředidlo pro syntetické nátěry, White spirit (lakový benzín), terpentýn
Vzhledjemný lesk
Bázerozpouštědlový nátěr, báze alkydové pryskyřice modifikované polyuretanem
Podíl pevné složky (sušina)50% hmotnosti
Schnutísuché po 1 hodině, přetíratelné po 8 hodinách, plně vytvrzené do 7 dnů
Nabídka odstínůrůzné odstíny dle výběru u produktu


Kompletní seznam údajů naleznete v technickém listu, v kategorii "PŘÍLOHY".

Bezpečnostní informace

Kategorie nebezpečnosti

Hořlavé kapaliny, kategorie 3, H226

Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice, kategorie 3,

narkotický účinek, H336

Chronické nebezpečí pro vodní prostředí, kategorie 3, H412

Signální slovo (CLP)Varování

Standartní věty o

nebezpečnosti (CLP)

H226 - Hořlavá kapalina a páry.

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné

zacházení (CLP)

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo

štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným

ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P261 - Zamezte vdechování par.

P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré

kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži

vodou/osprchujte.

P314 - Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 - Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného

nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními,

národními a/nebo mezinárodními předpisy.

EUH-věty

EUH208 - Obsahuje 2-butanonoxim(96-29-7)(202-496-6),

anhydrid kyseliny ftalové (85-44-9)(201-607-5).

Může vyvolat alergickou reakci.

EUH210 - Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Výstražné symboly

nebezpečnosti (CLP)

   
Změnit nastavení cookies