Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies
Spraytone Základová barva ve spreji 0,4l
Sleva
 • Spraytone Základová barva ve spreji 0,4l
 • Spraytone Základová barva ve spreji 400ml

Dotaz na zboží

* Povinná pole

Odpovíme vám co nejdříve, zpravidla během pár hodin.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů (číst)

Zavřít nebo  

Spraytone Základová barva ve spreji 400ml

Průměrné hodnocení 
4
198,84 Kč 238,84 Kč

Profi univerzální a rychleschnoucí základová barva ve spreji určená do venkovního i vnitřního prostředí, s vysokou krycí schopností a snadnou aplikovatelností, s pigmenty zamezující reznutí. Výborná přilnavost na širokou škálu povrchů - dřevo, kovy, tvrdé plasty, keramiku apod. Na bázi modifikované alkydové pryskyřice, lze jím ošetřit i očištěný rez. Následně je možné využít širokou škálu vrchních nástřiků.

Barevný odstín
Velikost balení
Počet
Zboží je skladem. Odesíláme do 1 pracovního dne.

 

Popis

Profesionální a rychleschnoucí základová barva ve spreji. Produkt disponuje vysokou krycí schopností, přilnavostí a velice snadnou aplikovatelností. Ideální pro různé druhy povrchů - například dřevo, kovy, tvrdé plasty, keramika apod. Složení je na bázi modifikované alkydové pryskyřice - tím je podstatně účinnější a odolnější oproti klasickým akrylátovým sprejům. Červenohnědá antikorozní varianta obsahuje vysoké množství antikorozních plniv, je tak ideální pro ošetření železných a ocelových prvků - lze aplikovat přímo na očištěnou rez. Základová barva ve spreji odolává teplotám min. do 110 °C, je proto vhodná k přípravě radiátorů a topných potrubí. Vydatnost je 1-2m2 na balení 400ml při jedné vrstvě. Slouží jako podkladní nátěr pod veškeré vrchní lakovací systémy od Spraytone. Pro použití venku nebo v interiéru.

Oblast použití

Sprej je vhodný na různé typy povrchů - dřevo, kovy, tvrdé plasty, keramika, kámen apod. Červenohnědá antikorozní varianta obsahuje vysoké množství antikorozních plniv, je vhodná i přímo na očištěný rez. Také odolává teplotám do min. 110°C - ideální na radiátory a topná potrubí.
 

Vlastnosti produktu

 • univerzální využití
 • rychleschnoucí
 • vysoká krycí a vyplňovací schopnost
 • přilnavá na širokou škálu povrchů
 • odolává a chrání před korozí
 • vytváří podklad pro veškeré vrchní lakovací systémy od Spraytone
 • odolává teplotám min. do 110°C
 

Doporučený postup pro dosažení nejlepšího výsledku

 • všeobecně: Podklad musí být čistý, suchý, zbavený prachu a mastnoty. Před nástřikem odstraňte veškeré původní nesoudržné a odlupující se nátěry. V případě tvrdých plastů otestujte zpočátku přilnavost na menší ploše. Ideální teplota pro aplikaci je v rozmezí 15 až 25 stupňů Celsia. Aplikujte ze vzdálenosti 20 až 30 cm. Naneste 2 až 3 tenké vrstvy. Druhou a třetí vrstvu je možné aplikovat ještě na mokrý nezaschlý podklad nebo počkat, až předchozí vrstva zaschne (18 hodin) a poté aplikovat další vrstvu. Po použití obraťte sprej a stříkejte, dokud nezačne vycházet pouze plyn.Doporučený počet nátěrů

 •  2 - 3 tenké vrstvy
 
 

Doba schnutí

 • pro nástřik další vrstvy - 10 minut
 • kompletní vytvrzení nástřiku - do 18 hodin
 
 

Velikost balení

 • 400 ml

 

Báze

 • modifikovaná alkydová pryskyřice
 

Vydatnost

 • 1 - 2 m2 na balení 400ml

 

Způsob nanášení

 • stříkání

 

Barevné odstíny

 • bílá, šedá nebo červenohnědá - antikorozní
5 / 5
2016-12-06

drží skvěle, vyzkoušeno na plastu bez jakékoliv přípravy, přestříkal jsem metalickou barvou také ve spreji

4 / 5
2016-05-24

doporučuji

5 / 5
2015-04-29

velká vydatnost a kryvost, schnutí

5 / 5
2015-02-10

výborně kryje a rychle schne, doporučuju

Napište vlastní komentář

Ke stažení

bezpečnostní list

Ke stažení (218.5k)

vzorník

Ke stažení (14.69k)Spotřeba1-2 m2/1 balení 400ml při jedné vrstvě
Počet vrstev2-3 tenké vrstvy
Způsob aplikacestříkání
Vzhledmat
Bázerozpouštědlový nátěr, báze alkydové pryskyřice
Schnutídalší vrstvu nanášet do 10 min nebo po vytvrdnutí (18 hodin)
Nabídka odstínůrůzné odstíny dle výběru u produktu


Kompletní seznam údajů naleznete v technickém listu, v kategorii "PŘÍLOHY".

Bezpečnostní informace

Kategorie nebezpečnosti

Aerosol, kategorie 1, H222, H229

Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2, H319

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice,

kategorie 3, narkotické účinky, H336

Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 3, H412

Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní

kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu. EUH211

Obsahuje Obsahuje mastné kyseliny, tálový olej, sloučeniny s oleylaminem.

Může vyvolat alergickou reakci. EUH208

Signální slovo (CLP)Nebezpečí

Standartní věty o

nebezpečnosti (CLP)

H222 - Extrémně hořlavý aerosol.

H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné

zacházení (CLP)

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek

výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným

ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P280 - Používejte ochranné brýle, obličejový štít.

P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě

přesahující 50 °C.

P501 - Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného

nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními,

národními a/nebo mezinárodními předpisy.

EUH-věty

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo

popraskání kůže.

EUH208 - Obsahuje mastné kyseliny, tálový olej, sloučeniny s oleylaminem

Může vyvolat alergickou reakci.

EUH210 - Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

EUH211 - Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné

respirabilní kapičky.

Výstražné symboly

nebezpečnosti (CLP)

   
Změnit nastavení cookies