Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies
Spraytone Žáruvzdorná barva sprej 0,4l
Sleva
 • Spraytone Žáruvzdorná barva sprej 0,4l

Dotaz na zboží

* Povinná pole

Odpovíme vám co nejdříve, zpravidla během pár hodin.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů (číst)

Zavřít nebo  

Spraytone Žáruvzdorný sprej 400ml

Průměrné hodnocení 
10
210,58 Kč 230,58 Kč

Vysoce odolná a přilnavá profesionální žáruvzdorná barva ve spreji do min. 500°C, běžně však odolává vyšším teplotám cca 700°C. Určená do venkovního i vnitřního prostředí. Vhodná pro ochranu výfuků, kouřovodů, kotlů, částí automobilů, grilů apod. Vykazuje také vynikající ochranné vlastnosti vůči korozi, povětrnostním vlivům, benzínu, chemikáliím a soli. Na silikon - křemíkové bázi.

Barevný odstín
Velikost balení
Počet
Zboží je skladem. Odesíláme do 1 pracovního dne.

 

Popis

Profesionální žáruvzdorná barva ve spreji do min. 500°C, běžně odolává teplotám kolem 700°C. Vhodná pro ochranu výfuků, kouřovodů, kotlů, částí automobilů, grilů apod. Jednoduše se nanáší - povrch musí být odmaštěný. Vynikající ochranné vlastnosti vůči korozi, benzínu, chemikáliím, soli a povětrnostním vlivům. Dlouhodobá životnost. Vypalování probíhá při 250°C po dobu 30 až 60 minut. Na silikonovo - křemíkové bázi.

Oblast použití

Speciálně určená pro ochranu kovových prvků vystavených vysokým teplotám - např. výfukové systémy, kouřovody, kotle, části automobilů, grily apod. Povrch musí být před aplikací zbaven mastnoty.
 

Vlastnosti produktu

 • vynikající přilnavost na kovové prvky
 • dlouhodobá a vysoce účinná ochrana před vysokými teplotami
 • zajišťuje ochranu do min. 500°C, běžně však chrání i při teplotách 700°C 
 • odolnost vůči benzínu, chemikáliím, soli a povětrnostním vlivům
 • silikonovo - křemíková báze
 • snadná aplikovatelnost na odmaštěný povrch
 

 

Doporučený postup pro dosažení nejlepšího výsledku

 • všeobecně: Podklad musí být čistý, suchý, zbavený prachu, rzi a mastnoty. Neaplikujte na povrch předem žádný primer. Před použít sprej důkladně protřepejte. Ideální teplota pro aplikaci je v min. 15 stupňů Celsia. Aplikujte ze vzdálenosti 20 až 30 cm. Naneste 2 až 3 tenké vrstvy. Následné vypalování nátěru trvá 30 minut při 250 stupních Celsia. Po použití obraťte sprej a stříkejte, dokud nezačne vycházet pouze plyn.Doporučený počet nátěrů

 •  2 - 3 tenké vrstvy
 
 

Doba schnutí

 • další nátěr - po 10 minutách
 • zaschnutí po poslední vrstvě - 1 hodina
 • kompletní vytvrzení při 250°C - 30 až 60 minut
 
 

Velikost balení

 • 400 ml

 

Báze

 • silikon - křemíková
 
 

Vydatnost

 • 1 - 2 m2 na balení 400ml

 

Způsob nanášení

 • stříkání

 

Barevné odstíny

 • černá (1428)
4 / 5
2016-05-11

odolná barva, doporučuji

5 / 5
2015-05-30

kryje a chrání výborně, dobrá cena

5 / 5
2015-05-18

dobrá kvalita, spokojenost

5 / 5
2015-03-22

Kryje a drží. Vyzkoušeno krátkodobě na teplotách přes 800 stupňů.

5 / 5
2015-03-18

vyzkoušeno, vše jak má být, spokojenost

5 / 5
2015-03-18

přilne a kryje výborně, cena super, doporučuju

5 / 5
2015-02-12

snadná manipulace, nástřik drží, po vypálení žádný pokles kvality, použiju i příště

5 / 5
2015-02-10

odzkoušeno i na teplotách 680 stupňů, přesto vydrží.. vše ok včetně nástřiku a vypalování

4 / 5
2015-01-27

má doporučení, dobře drží

Napište vlastní komentář

Ke stažení

bezpečnostní list

Ke stažení (227.5k)Spotřeba1-2 m2/1 balení 400ml při jedné vrstvě
Počet vrstev2-3 tenké vrstvy
Způsob aplikacestříkání
Vzhledmat
Bázerozpouštědlový nátěr, báze silikonové pryskyřice
Schnutídalší vrstvu nanášet po 10 minutách
Nabídka odstínůčerná


Kompletní seznam údajů naleznete v technickém listu, v kategorii "PŘÍLOHY".

Bezpečnostní informace

Kategorie nebezpečnosti

Aerosol, kategorie 1, H222, H229

Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2, H319

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice,

kategorie 3, narkotické účinky, H336

Signální slovo (CLP)Nebezpečí

Standartní věty o

nebezpečnosti (CLP)

H222 - Extrémně hořlavý aerosol.

H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

Pokyny pro bezpečné

zacházení (CLP)

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek

výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným

ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P280 - Používejte ochranné brýle, obličejový štít.

P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě

přesahující 50 °C.

P501 - Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného

nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními,

národními a/nebo mezinárodními předpisy.

EUH-věty

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo

popraskání kůže.

EUH210 - Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Výstražné symboly

nebezpečnosti (CLP)

   
Změnit nastavení cookies