Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies
SPS Protiskluzová lazura na dřevěné terasy 0,75l
  • SPS Protiskluzová lazura na dřevěné terasy 0,75l
  • SPS Protiskluzová lazura na dřevěné terasy 0,75l

Dotaz na zboží

* Povinná pole

Odpovíme vám co nejdříve, zpravidla během pár hodin.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů (číst)

Zavřít nebo  

SPS Protiskluzová lazura na dřevěné terasy 0,75l

429,00 Kč 429

Nebaví Vás stálé přetírání terasových prken olejem? SPS Protiskluzová lazura na dřevěné terasy je ideální řešení, nabízí oproti olejům násobně vyšší životnost a celkovou odolnost. Je navíc protiskluzová a tím bezpečná pro pohyb - tuto vlastnost oceníte zejména při zamokření plochy. Vzhled je saténově matný s odstínem týku, který na dřevěných plochách vypadá velice dekorativně a naprosto přirozeně. Zároveň zachovává viditelnou strukturu dřeva.

Barevný odstín
Velikost balení
Vzhled
Počet
Zboží je skladem. Odesíláme do 1 pracovního dne.

 

Popis

V případě, že Vás již nebaví každý rok přetírat terasová prkna olejem, je SPS Protiskluzová lazura na dřevěné terasy ideálním řešením. Lazura disponuje oproti oleji násobně vyšší životností a celkovou lepší odolností vůči zátěži - doba pro údržbu se prodlužuje na 3-5 let dle zátěže. Po této době stačí plochu pouze očistit a snadno přetřít jednou vrstvou lazury - tedy nic namáhavého, žádné broušení původního nátěru není potřeba. Lazura je v provedení saténově matného vzhledu s odstínem týku, který je velice dekorativní a na dřevěných plochách působí naprosto přirozeně. Nátěr současně zachovává viditelnou strukturu dřeva. Receptura je na bázi alkydové pryskyřice, která zajišťuje potřebné mimořádné vlastnosti. Ošetřené plochy se snadno udržují, neusazují se na ní nečistoty, plocha po nátěru odpuzuje vodu. Disponuje také silným UV filtrem, odstín je tak naprosto stálý i po letech. Mezi další výhody patří protiskluzová vlastnost, kterou oceníte především při zamokření plochy - pohyb po této ploše je i v takovém případě bezpečný. Lazura je vhodná pro veškeré typy dřevin, tedy pro měkké i tvrdé dřevo. Obsahuje ochranu vůči škůdcům, fungicidům a zamodrání, žádný předchozí nátěr proto není potřeba - lazura se aplikuje přímo na očištěnou plochu. Velice snadno se nanáší štětcem nebo válečkem. Vydatnost nátěru je 14-16 m2/litr při jedné vrstvě. Doporučené jsou 2-3 vrstvy v případě dosud neošetřeného dřeva, v případě renovace stávajícího nátěru 1-2 vrstvy. Podrobný postup naleznete v záložce "POSTUP APLIKACE". Pro použití ve venkovním prostředí.

Na trhu působíme již od roku 2014, za tuto dobu za námi stojí mnoho spokojených zákazníků. Dokladem jsou například recenze na www.heureka.cz nebo komentáře u produktu. Nasbírali jsme také řadu zkušeností, v případě jakéhokoliv dotazu se na nás proto obraťte. Rádi Vám pomůžeme.

Nezapomeňte také na naší nabídku mimořádně kvalitních štětců a válečků nebo brusných materiálů.

Oblast použití

Ideální pro nátěr dřevěných terasových ploch s dlouhodobou ochrannou funkcí. Lazura je vhodná pro veškeré typy dřevin, tedy pro měkké i tvrdé dřevo.

Proč zvolit SPS Protiskluzovou lazuru na dřevěné terasy oproti jiným nátěrům na terasová prkna?

- SPS Protiskluzová lazura na dřevěné terasy je nátěr na bázi alkydové pryskyřice (rozpouštědlový typ). Tato receptura zajišťuje zejména vůči olejům násobně vyšší životnost a celkovou odolnost, nutnost údržby se prodlužuje dle zátěže na 3-5 let.
- ošetřené plochy nejsou kluzké - bezpečnost oceníte především při zamokření plochy
- lazura disponuje silným UV filtrem - odstín je tak i po letech stálý
- plochy se po nátěru snadno udržují, nedrží se na nich nečistoty
- nátěr obsahuje ochranu vůči škůdcům, fungicidům a zamodrání - není proto potřeba žádný předchozí nátěr
- saténově matné provedení s odstínem týku působí velice dekorativně a naprosto přirozeně

Vlastnosti produktu

- saténově matné provedení s odstínem týku, které je velice dekorativní a naprosto přirozené
- plocha se snadno udržuje, je vodoodpudivá
- silný UV filtr, odstín je i po letech stálý
- obsahuje ochranu vůči škůdcům, fungicidům a zamodrání
- protiskluzová vlastnost pro bezpečný pohyb po ploše
- velice snadná aplikace štětcem nebo válečkem
- dlouhodobá životnost

Velikost balení

- 750 ml
- nabízíme také balení 2,5 litru, 5 litrů nebo 10 litrů

Ředidla pro nátěr

ředění nátěru: White spirit (lakový benzín)
- čištění použitých nástrojů: jakékoliv ředidlo pro syntetické nátěry

Buďte první, kdo napíše komentář !

0 / 5
2023-07-22
Těšíme se na Vaši recenzi!

Těšíme se na Vaši recenzi!


Doporučený postup výrobcem, s cílem dosažení nejlepšího možného výsledku:

  • všeobecně: Podklad musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty.
  • neošetřené dřevo: Veškeré případné ostré hrany lehce přebruste a vyspravte veškeré trhliny většího rozsahu vhodným tmelem. Následně aplikujte 2 - 3 vrstvy SPS Protiskluzové lazury na dřevěné terasy. Mezi vrstvami lze plochu lehce přebrousit (pouze volitelné).
  • původní nátěr ve špatném stavu: Odstraňte veškeré odlupující se části. Poté postupujte jako v případě neošetřeného dřeva.
  • původní nátěr v dobrém stavu: Plochu lehce přebruste (pouze pro narušení povrchu) a odprašte. Následně aplikujte 1 - 2 vrstvy SPS Protiskluzové lazury na dřevěné terasy.

Lazuru není potřeba ředit. V případě potřeby tak lze učinit pouze pro první vrstvu - ředění do 3% obsahu pomocí ředidla White spirit (lakový benzín). Další vrstvy neředit.

Doba schnutí proti prachu jsou 4 hodiny. Pro nátěr další vrstvy nechte zaschnout alespoň po dobu 18 hodin.

Plochu natírejte postupně a rovnoměrně, abyste zabránili případné tvorbě nápojů.

V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.Spotřeba14-16 m2/l při jedné vrstvě
Počet vrstev2-3 vrstvy u nových povrchů, 1-2 vrstvy v případě renovace stávajícího nátěru
Způsob aplikaceštětec, váleček
Ředěníprvní vrstvu je možné naředit 3% White spirit, další vrstvy neředit
Čištění použitých nástrojůjakékoliv ředidlo pro syntetické nátěry, White spirit (lakový benzín), terpentýn
Vzhledsaténový polomat
Bázerozpouštědlový nátěr (alkydová pryskyřice)
Podíl pevné složky (sušina)33% hmotnosti
Schnutísuché proti prachu po 4 hodinách, přetíratelné po 18 hodinách
Nabídka odstínůtýk


Kompletní seznam údajů naleznete v technickém listu, v kategorii "PŘÍLOHY".

Bezpečnostní informace

Kategorie nebezpečnosti

Hořlavé kapaliny, kategorie 3, H226

Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice, kategorie 3,

narkotický účinek, H336

Chronické nebezpečí pro vodní prostředí, kategorie 3, H412

Signální slovo (CLP)Varování

Standartní věty o

nebezpečnosti (CLP)

H226 - Hořlavá kapalina a páry.

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné

zacházení (CLP)

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným

ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv,

ochranné brýle.

P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ

INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...

P501 - Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného

nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními,

národními a/nebo mezinárodními předpisy.

[Nanášení ve spreji; P261 – Zamezte vdechování aerosoly.].

EUH-věty

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo

popraskání kůže.

EUH210 - Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Výstražné symboly

nebezpečnosti (CLP)

   
Změnit nastavení cookies