Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies
SPS "Suříková" základová barva 0,75l
Sleva
  • SPS "Suříková" základová barva 0,75l
  • SPS "Suříková" základová barva 0,75l

Dotaz na zboží

* Povinná pole

Odpovíme vám co nejdříve, zpravidla během pár hodin.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů (číst)

Zavřít nebo  

SPS "Suříková" základová barva 0,75l

Průměrné hodnocení 
12
469,00 Kč 469 489,00 Kč

Vysoce odolný antikorozní nátěr, zajišťující mimořádnou a dlouhotrvající ochranu všem železným a ocelovým prvkům ve venkovním i vnitřním prostředí. Lze také aplikovat na dřevěné plochy, které jsou vystavovány vlhku. Nátěr velice dobře odolává veškerým druhům povětrnostních vlivů. Má jemnou, snadno brousitelnou konzistenci a oranžovou barvu. Zároveň jedinečně chrání konstrukce ve vodě. Neuvolňuje žádné nebezpečné látky.

Barevný odstín
Velikost balení
Vzhled
Počet
Zboží je skladem. Odesíláme do 1 pracovního dne.

  

Popis

Koroze již nyní nemá žádnou šanci! SPS "Suříková" základová barva je vysoce kvalitní antikorozní základní nátěr, vhodný k dlouhodobé ochraně veškerých železných a ocelových ploch. Nátěr se vyrábí za použití nejnovějších technologických postupů a řadí se k nejúčinnějším produktům na kov od holandského výrobce SPS BV. Používá se také v holandském lodním průmyslu, kde jsou extrémní požadavky na odolnost nátěrů. Vsaďte proto na jistotu a nezahazujte svůj čas a peníze pro neustálé přetírání s běžnými, často podprůměrnými antikorozními nátěry. Produkt současně splňuje veškerá legislativní a zdravotní nařízení. Barvu je také možné využít pro ošetření dřevěných prvků ve vlhkém prostředí - například dřevěné zárubně, vnitřní okenní rámy apod. Nátěr se také vyznačuje vysokou přídržností k povrchu a odolnosti vůči povětrnostním vlivům. Odstín je charakteristicky oranžový. Vytváří hladký, matný a snadno brousitelný povrch. Následně lze přetírat jakoukoliv vrchní krycí barvou na alkydové (rozpouštědlové), vodou ředitelné (akrylátové) nebo dvousložkové epoxidové bázi. Z naší zkušeností je pro docílení maximální odolnosti ideálním vrchním nátěrem SPS Email krycí alkydový. Receptura je na rozpouštědlové bázi. Vydatnost nátěru je 12m2/l při jedné vrstvě, doporučené jsou 2 vrstvy. Lze nanášet pomocí štětce, válečku nebo stříkáním. Podrobný postup naleznete v záložce "POSTUP APLIKACE"Pro použití ve venkovním prostředí i v interiéru.

Na trhu působíme již od roku 2014, za tuto dobu za námi stojí mnoho spokojených zákazníků. Dokladem jsou například recenze na www.heureka.cz nebo komentáře u produktu. Nasbírali jsme také řadu zkušeností, v případě jakéhokoliv dotazu se na nás proto obraťte. Rádi Vám pomůžeme.

Nezapomeňte také na naší nabídku mimořádně kvalitních štětců a válečků nebo brusných materiálů.

Oblast použití

SPS "Suříková" základová barva je ideální pro dlouhodobou ochranu kovových a ocelových prvků. Možné aplikovat i na místa pod vodní hladinou. Zároveň chrání dřevo, které je vystavované vlhku - dřevěné zárubně, vnitřní okenní rámy apod. Jako vrchní nátěr je možné aplikovat jakoukoliv vrchní krycí barvu na alkydové (rozpouštědlové), vodou ředitelné (akrylátové) nebo dvousložkové epoxidové bázi. Z naší zkušenosti je pro docílení maximální odolnosti ideálním vrchním nátěrem SPS Email krycí alkydový.

Proč zvolit SPS "Suříkovou" základovou barvu oproti jiným výrobcům základních nátěrů?

- SPS "Suříková" základová barva je technologicky nejvyspělejší základní nátěr na kov od holandského výrobce SPS BV
- zajišťuje mimořádnou antikorozní ochranu železným a ocelovým prvkům
- lze přetírat jakoukoliv vrchní krycí barvou
- obsahuje vysoké množství sušiny
- jednosložkový nátěr, před použitím stačí pouze promíchat a rovnou nanášet, snadná aplikace

Vlastnosti produktu

- mimořádné antikorozní vlastnosti
- dlouhodobá ochrana železných a ocelových prvků
- zdravotně nezávadný nátěr
- jemná, matná, snadno brousitelná konzistence
- snadná aplikace, jednosložkový nátěr
- lze aplikovat i na plochy pod vodní hladinou

Velikost balení

- 750ml
- dostupné také v balení 2,5l

Ředidla pro nátěr

- ředění nátěru: White spirit (lakový benzín)
- čištění použitých nástrojů: jakékoliv ředidlo pro syntetické nátěry

5 / 5
2019-06-04
xxx

Natřen podvozek na autě. Barva zatím asi nejlepší . Opravdu na korozi funguje. Ostatní barvy nevydržely co tady tato. Škoda jen že u plechovky množství 2,5L barva od půlky zasychá. Vyhodil jsem asi už litr barvy jelikož barvy se objednávalo mnoho.

5 / 5
2015-06-29

vyzkoušeno, vytváří silnější vrstvu, snadno se chytá, konzistečně akorát, výsledek je parádní

5 / 5
2015-05-16

aplikováno na podvodní konstrukci a výsledek je parádní, opravdu kvalitní produkt

5 / 5
2015-04-22

funguje velice dobře

5 / 5
2015-04-15

naprostá spokojenost !!!!!

4 / 5
2015-04-13

vyzkoušeno, doporučím

5 / 5
2015-04-03

mám vyzkoušeno, vše v pořádku.. časem se ukáže odolnost, ale vypadá to dobře :)

5 / 5
2015-03-29

jsem spokojený, vytváří vrstvu

5 / 5
2015-03-26

vyzkoušeno a mohu maximálně doporučit, nový nátěr se velice dobře chytá

5 / 5
2015-02-25

Skutečně suříkový nátěr. Olovnaté základy jsou sice zakázané EU, ale tenhle nátěr se chová úplně stejné jako ty staré, které jsme používali. Konečně základ na železo, jak má být!

Napište vlastní komentář

Ke stažení

bezpečnostní list

Ke stažení (160.5k)


Tento postup je doporučený výrobcem, s cílem dosažení nejlepšího možného výsledku:

všeobecně: Podklad musí být soudržný, čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Ostré hrany je vhodné lehce přebrousit.
neošetřené železné a ocelové plochy: Plochu odmastit, případnou rez odstranit a odprášit. Následně aplikovat 2 vrstvy základního nátěru.
stávající nátěry v dobrém stavu: Plochu odmastit a jemně narušit brusnou houbičkou. Poté aplikovat 1-2 vrstvy základního nátěru.
stávající nátěry ve špatném stavu: Veškerý odlupující se nátěr zcela odstraňte. Poté aplikovat 2 vrstvy základního nátěru.
dřevo ve vlhkém prostředí: Plochu odmastit, lehce přebrousit a odprášit. Následně nanést 2 vrstvy základního nátěru.

Jako vrchní vrstvu lze použít jakýkoliv vrchní krycí nátěr na alkydové (rozpouštědlové), vodou ředitelné (akrylátové) nebo dvousložkové epoxidové bázi. Z naší zkušenosti je pro docílení maximální odolnosti ideálním vrchním nátěrem SPS Email krycí alkydový.

V případě potřeby je možné první vrstvu naředit 5% White spirit (lakový benzín). Další vrstvu neředit. Čistit použité nástroje lze v jakémkoliv ředidle pro syntetické nátěry.

Doba schnutí vrstvy jsou 2 hodiny. Nátěr je připravený k přetření další vrstvou po 18 hodinách.

Bližší informace naleznete v technickém listu v záložce "PŘÍLOHY".

V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat.Spotřeba12 m2/l při jedné vrstvě
Počet vrstev2 vrstvy u nových povrchů, 1-2 vrstvy v případě renovace stávajícího nátěru
Způsob aplikaceštětec, váleček, stříkání
Ředěníprvní vrstvu je možné naředit 5% White spirit, další vrstvu neředit
Čištění použitých nástrojůjakékoliv ředidlo pro syntetické nátěry, White spirit (lakový benzín), terpentýn
Vzhledmat
Bázerozpouštědlový nátěr
Podíl pevné složky (sušina)50% hmotnosti
Schnutísuché proti prachu po 2 hodinách, přetíratelné po 18 hodinách
Nabídka odstínůoranžová


Kompletní seznam údajů naleznete v technickém listu, v kategorii "PŘÍLOHY".

Bezpečnostní informace

Kategorie nebezpečnosti

Hořlavé kapaliny, kategorie 3, H226

Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice, kategorie 3,

narkotický účinek, H336

Chronické nebezpečí pro vodní prostředí, kategorie 3, H412

Signální slovo (CLP)Varování

Standartní věty o

nebezpečnosti (CLP)

H226 - Hořlavá kapalina a páry.

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné

zacházení (CLP)

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným

ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv,

ochranné brýle.

P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ

INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...

P501 - Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného

nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními,

národními a/nebo mezinárodními předpisy.

[Nanášení ve spreji; P261 – Zamezte vdechování aerosoly.].

EUH-věty

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo

popraskání kůže.

EUH210 - Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Výstražné symboly

nebezpečnosti (CLP)

   
Změnit nastavení cookies