Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies
Spraytone Barva na radiátory sprej 0,4l
Sleva
 • Spraytone Barva na radiátory sprej 0,4l

Dotaz na zboží

* Povinná pole

Odpovíme vám co nejdříve, zpravidla během pár hodin.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů (číst)

Zavřít nebo  

Spraytone Barva na radiátory sprej 400ml

Průměrné hodnocení 
12
236,69 Kč 296,69 Kč

Profesionální lesklá barva na radiátory ve spreji určená do interiérového prostředí, s obsahem pigmentů zamezujících žloutnutí vlivem teplot. Odolnost do min. 115°C. Vysoká krycí a vyplňovací schopnost a dlouhodobé zachování barevné sytosti. Nátěr je odolný vůči mechanickému poškrábání a nárazům. Rychleschnoucí a lehce aplikovatelná. Neuvolňuje žádné nebezpečné látky. Na bázi modifikované alkydové pryskyřice.

Barevný odstín
Velikost balení
Vzhled
Počet
Zboží je skladem. Odesíláme do 1 pracovního dne.

 

Popis

Profesionální lesklá barva na radiátory ve spreji, s obsahem pigmentů zamezujících žloutnutí vlivem teplot. Odolnost do min. 115°C. Vysoká krycí a vyplňovací schopnost. Dlouhodobé zachování barevné sytosti. Nátěr je odolný vůči mechanickému poškrábání a nárazům. Rychleschnoucí a lehce aplikovatelná - možné nanášet bez předchozího základního nátěru. Na bázi modifikované alkydové pryskyřice. K přípravě a stabilizaci neošetřených kovových prvků je vhodné použít Spraytone Základová barva ve spreji 0,4l. Pro použití v interiéru.

Oblast použití

Sprej je vhodný na rádiátory a topné potrubí. Dobře odolává teplotám. Pigmenty jsou odolné vůči zažloutnutí. Prokazuje vynikající odolnost vůči poškrábání a nárazům.
 

Vlastnosti produktu

 • lesklá a vysoce odolná vrstva
 • odolnost vůči mechanickému poškrábání a nárazům
 • rychleschnoucí
 • extrémně přilnavá
 • výborná krycí schopnost
 • lehce aplikovatelná
 • s obsahem pigmentů zamezujících žloutnutí
 • odolává teplotám
 

 

Doporučený postup pro dosažení nejlepšího výsledku

 • všeobecně: Podklad musí být čistý, suchý, zbavený prachu, rzi a mastnoty. Před nástřikem odstraňte veškeré původní nesoudržné a odlupující se nátěry. Jako základní nátěr je vhodné použít Spraytone Základová barva ve spreji 0,4l. Ideální teplota pro aplikaci je v rozmezí 15 až 25 stupňů Celsia. Aplikujte ze vzdálenosti 20 až 30 cm. Naneste 2 až 3 tenké vrstvy. Druhou a třetí vrstvu je možné aplikovat ještě na mokrý nezaschlý podklad nebo počkat, až předchozí vrstva zaschne (24 hodin) a poté aplikovat další vrstvu. Po použití obraťte sprej a stříkejte, dokud nezačne vycházet pouze plyn.Doporučený počet nátěrů

 •  2 - 3 tenké vrstvy
 
 

Doba schnutí

 • proti prachu - 15 minut
 • proti doteku - 3 hodiny
 • další nátěr aplikovat po 10 minutách
 • vytvrzení po poslední vrstvě - 24 hodin
 
 

Velikost balení

 • 400 ml

 

Báze

 • modifikovaná alkydová pryskyřice
 
 

Vydatnost

 • 1 - 2 m2 na balení 400ml

 

Způsob nanášení

 • stříkání

 

Barevné odstíny

 • bílá RAL 9016 (14265), čistá bílá RAL 9010 (14205), krémově bílá RAL 9001 (14204)
5 / 5
2016-11-11

perfektní

5 / 5
2016-10-04

splnil očekávání, snadno se nanáší

5 / 5
2016-08-17

Vydatný sprej, odolná vrstva, nemění odstín

5 / 5
2016-07-25

perfekt, odolný a rychlé schnutí

4 / 5
2016-02-22

dobrý, odolný, má doporučení

5 / 5
2016-01-05

barvu ve spreji doporučuji, výborně se nanáší a kryje velice dobře - mohu porovnat s dalšími, rychlá doba schnutí.. používám raději než barvu a štětec.. doporučuji! :)

4 / 5
2015-11-24

barva je dobrá, chce to alespoň dvě vrstvy

5 / 5
2015-10-08

se sprejem se dobře pracuje, kryje perfektně

5 / 5
2015-09-24

dávám vřelé doporučení, spokojenost

5 / 5
2015-09-16

odolný, nežloutne, super cena

5 / 5
2015-09-01

velice kvalitní nástřik, rozhodně doporučuji

5 / 5
2015-01-16

Radiátor jsem měl hotový do 10 min., stačily 2 tenčí vrstvy. Barva dobře kryje a lépe se aplikuje, než štětcem. Mohu doporučit.

Napište vlastní komentář

Ke stažení

bezpečnostní list

Ke stažení (214k)

technický list

Ke stažení (38k)

vzorník

Ke stažení (31.16k)Spotřeba1-2 m2/1 balení 400ml při jedné vrstvě
Počet vrstev2-3 tenké vrstvy
Způsob aplikacestříkání
Vzhledlesk
Bázerozpouštědlový nátěr, báze alkydové pryskyřice
Schnutídalší vrstvu nanášet do 30 min nebo po vytvrdnutí (6 hodin)
Nabídka odstínůrůzné odstíny dle výběru u produktu


Kompletní seznam údajů naleznete v technickém listu, v kategorii "PŘÍLOHY".

Bezpečnostní informace

Kategorie nebezpečnosti

Aerosol, kategorie 1, H222, H229

Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2, H319

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice,

kategorie 3, narkotické účinky, H336

Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní

kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu. EUH211

Obsahuje mastné kyseliny, C14-18 a C16-18-nenasycený,

maleinanhydrid, maleinanhydrid.

Může vyvolat alergickou reakci. EUH208

Signální slovo (CLP)Nebezpečí

Standartní věty o

nebezpečnosti (CLP)

H222 - Extrémně hořlavý aerosol.

H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

Pokyny pro bezpečné

zacházení (CLP)

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek

výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným

ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P280 - Používejte ochranné brýle, obličejový štít.

P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě

přesahující 50 °C.

P501 - Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného

nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními,

národními a/nebo mezinárodními předpisy.

EUH-věty

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo

popraskání kůže.

EUH208 - Obsahuje mastné kyseliny, C14-18 a C16-18-nenasycený,

maleinanhydrid, maleinanhydrid.

Může vyvolat alergickou reakci. EUH208

EUH210 - Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

EUH211 - Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné

respirabilní kapičky.

Výstražné symboly

nebezpečnosti (CLP)

   
Změnit nastavení cookies